Kafka: Foran Loven -  hypertekstualiseret af Elias Ole Tetens Lund

Belæring i domkirken (skitse !)

Josef K.s  umiddelbare reaktion på fortællingen var, at dørvogteren har ført manden fra landet bag lyset. Det bliver tilbagevist af præsten(B1; B2). K. beklager sig over præmisserne for deres diskussion, idet han siger at præsten kender historien meget bedre end han selv (B4).

Den egentlige belæring fra præsten:  [B3 side 231-233 i da. udg.]

"Om adgangen til loven indeholder historien to vigtige erklæringer fra dørvogterens side, den ene i begyndelsen, den anden i slutningen. Det ene sted lyder: at han ikke kan give ham tilladelse til at træde ind nu, og det andet: denne indgang var kun bestemt for dig.  Hvis der bestod en modsigelse mellem disse to erklæringer, så ville du have ret, og dørvogteren havde ført manden bag lyset". Præsten argumenterer nu for, at der ikke er nogen modsætning mellem dørvogterens første og sidste erklæring. "Tværtimod, den første erklæring peger ligefrem hen på den anden . 

Præsten kritiserer Josef K for ikke at vise respekt for skriften; Josef K svarer i et fragment, som er udeladt i den endelige version af Processen [da.udg. s. 274].  Her tænker Josef K at han jo "ikke kendte det skrift, som denne legende var hentet fra, og lige så ukendte var forklaringerne for ham."

I slutsekvensen i domkirken [B 12] siger præsten: "Hvorfor skulle jeg altså ønske noget af dig. Retten ønsker ikke noget af dig. Den tager imod dig, når du kommer, og den slipper dig når du går." (da. udg. s. 237)  (Rashi)