Dansk-Israelsk Selskab for Fyn

På selskabets generalforsamling d. 8. februar 2023 blev det vedtaget,
at Dansk-Israelsk Selskab for Fyn skal lukke for aktiviteterne. Selskabet
lukkes efter de bestemmelser, der er nedfældet i vores love.

Bestyrelsen havde fremlagt det for generalforsamlingen. 
Vi havde kun 18 betalende medlemmer tilbage, heraf mødte  11 medlemmer
incl. bestyrelsen. Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag enstemmigt.


Det er trist at måtte erkende, at det ikke længere lader sig gøre at opretholde
aktiviteterne. Vi har været aktive med foredrag, fester og dans siden 1979.

 

 

Vores sidste møde er:

Onsdag d. 22. februar 2023


bemærk: Lokale i opgang B, 2. sal

 

Hans Henrik Fafner taler

 

 

 

U 36

Onsdag d. 7. september 2022

  René Meyrowitsch fortæller (og viser filmen)
 ”Befriet fra Hitlers Helvede” om De Hvide Busser.

 

 Kære medlem: Inviter dine børn og børnebørn til at  
 komme for at se filmen og høre René Meyrowitsch
 fortælle om dens tilblivelse. 

 

 

U 42

 

 

Onsdag d. 12. oktober 2022
 

Sigge Korzen, Peres Fredscenters Venner
taler om fredstiltag i Israel og herhjemme i Danmark

For 9 år siden havde vi besøg af Sigge Korzen, da han fortalte om
tilblivelsen af Peres Fredscenter
 

 

U 45

Onsdag d. 9. november 2022
 

Laura Hoffmann Jensen,
Museumsassistent ved Dansk Jødisk Museum,
fortæller om dansk-israelske kibbutzbørn: hvordan de skaber en jødisk identitet og tilhørsforhold til Danmark og Israel i dag, nu de er i midten af 20’erne.


 

 

U48

Onsdag d. 7. december 2022

 

Elias Tetens Lund indleder mødet med at fortælle
om den historiske baggrund for Chanukkah.

 

 


2023

 

U6

Onsdag d. 8. februar 2023

Generalforsamling

 

U8

Onsdag d. 22. februar 2023


bemærk: Lokale i opgang B, 2. sal

 

Hans Henrik Fafner taler