Medlemskab af Dansk Israelsk Selskab for Fyn

Enkelt medlem 160 kr.
Par 240 kr.
Studerende 130 kr.
Enkelt pensionist 140 kr.
Pensionistpar 220 kr.

Kontingentet gælder for hele 2021
Beløbet kan indbetales direkte til kassereren på mødeaftenerne
eller til
Sparekassen Fyn      reg. nr.  0828  konto nr.  0002 860 449

Husk at anføre indbetalers navne,
da vi ellers må tro, at beløbet
er et anonymt sponsorbidrag.

med venlig hilsen fra bestyrelsen

siden er opdateret 09-08-2021

_____________________________________________